Odcisk

odcisk

Disclaimer (Wyłączenie odpowiedzialności)

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG never jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji od osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prava pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu poznania konkretnego naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy treści.

Odpowiedzialność za powiązania

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osob trzecich, na których treść never mamy żadnego wpływu. W t sposób można uzyskać wolną wolną rękę dla wolnej ręki, a co za tym idzie, także dla osób, które chcą się z nami spotkać. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze i właściciel lub operator. Strony, do których odnoszą się linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prava w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści never były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola zawartości połączonych stron never jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prava, usuniemy takie linki natychmiast.

Prawo autorskie

Treści i dzieła na tych stronach utworzone przez operatorów podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści zawarte na tej stronie never zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, usuniemy takie treści natychmiast.

0 votes